Category: knowledge

توصیه های امنیتی

توصیه های امنیتی

فرا گیری روز افزون استفاده از تکنولوژی در سال های اخیر، زندگی بسیاری از مردم را در انجام فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ... تغییر داده و تقر [...]
سوالات متداول

سوالات متداول

آیا شما خدمات پرداخت هزینه های ثبت نام در دانشگاه یا سایر مدارس را ارائه میکنید؟ بله، در صورت درخواست شما و اعلام نمودن شماره حسابهای مورد نیاز، می [...]
خدمات و سرویس ها

خدمات و سرویس ها

تحویل نقدی پوند با دستگاه کارتخوان با همراه داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب و مدرک شناسایی میتوانید با مراجعه به این صرافی ارز مورد نیاز خود را [...]
3 / 3 POSTS