شرایط و قوانین

شرایط و قوانین خدمات ارزی پرشیا

 • صرافی تنها در صورت دریافت مبلغ کامل حواله، نسبت به ارسال آن اقدام میکند. در صورت تاخیر در پرداخت به صرافی بعد از ساعات اداری ، حواله در روز کاری بعد و مطابق با نرخ روز بعد محاسبه می گردد.
 • صرافی نسبت به قبول یا رد هر گونه حواله مختار می باشد.
 • در صورت بروز هر گونه سو تفاهم، ملاک قضاوت، اصل فیش پرداختی، وبسایت صرافی و آرشیو نرخ ارز می باشد.
 • خدمات ارزی پرشیا هیچ شعبه ای غیر از آنچه در وب سایت رسمی این شرکت درج شده ندارد.
 • کلیه اطلاعات مشتری چه در مبدا و چه در مقصد بصورت محرمانه می باشند.
 • خدمات ارزی پرشیا از پذیرش هر گونه پول نقد و یا چک پول معذور می باشد و تمامی پرداختها در ایران می بایست به حساب های صرافی صورت پذیرد.
 • تعطیلی های صرافی مطابق با تعطیلات رسمی انگلستان و گاها با بعضی از تعطیلات ایران می باشد.
 • چنانچه حواله به هر دلیل توسط بانک مقصد برگشت بخورد، ملاک تسویه ریالی با مشتری، صرفا ارز وارده بر مبنای نرخ خرید می باشد. بدیهی است ریال پرداخت شده مشتری به این شرکت مبنای محاسبه نمی باشد.

نکات امنیتی:

 • در نگهداری از رسید های دریافتی از صرافی چه در صورت پرداخت به ایران و بالعکس دقت کافی به عمل آوردید،تا در مراحل قانونی کار خود از آنها استفاده کنید.
 • چنانچه فرد گیرنده حواله دارای شماره حساب نمی باشد می توانید از حواله بنام فرد استفاده کنید. از معرفی شخص ثالث جهت دریافت مبلغ خودداری کنید.
 • هنگام پرداخت وجه به حسابهای این صرافی، نام صاحب حساب را حتما با مندرجات دریافتی از صرافی تطبیق فرمایید.
 • لطفا بدون هماهنگی به حساب های ما در انگلستان و یا ایران وجهی واریز نفرمایید. در این صورت مبلغ به حساب شما برگشت داده میشود.

شرایط و قوانین خدمات ارزی پرشیا